Шаманът трябвало да предскаже каква ща бъде зимата

Шаманът на индианско племе, живеещо в американски резерват, трябвало да предскаже по звездите, каква ща бъде зимата- тежка или лека. Настъпила заветната вечер и ритуалът започнал. Шаманът се взирал в звездите, взирал се и след като нищо не могъл да предскаже, си рекъл: „Ако кажа, че зимата ще бъде мека, може да не позная и да имам големи проблеми.… Четете нататък...

Стар рибар знаел тайно място

Стар рибар знаел тайно място на реката, където се хващала най-много риба. Това място, било много тайно и никой не ходел там. Един ден, стария рибар отишъл на риболов и заварил някакъв младеж. Младежа хвърлял и вадел, хвърляли вадел, а дядото стоял с часове и нищо не хващал.… Четете нататък...

Руснаци и араби се биели

Руснаци и араби се биели на бойното поле. По някое време, на руснаците им останали само три патрона и казали на един арменец:
– Вземи тези три патрона и тая каска. Ние ще отидем да вземем още амуниции, а ти се оправяй тука както намериш за добре.… Четете нататък...

Лекарка не можела да заспи

Една лекарка не можела да заспи. В нея се борели съвестта и разумът:
Съвестта казвала: Как може да спиш спокойно? Ти днес изневери на мъжа си?
Разумът отвърнал: Ами той, никога няма винаги време за с*кс. Постоянно е зает.… Четете нататък...

Няколко жени отишли на небето

Няколко жени се споминали и отишли на небето. Там Свети Петър започнал да ги разпределя и попитал първата:
– С колко мъже си спала?
– Който си е поискал, не съм го върнала!
– Значи, ти си в първа група!
Втората казала:
– Много са ме искали, но съм спала само с тези, които са ми харесвали!… Четете нататък...