Вълнист папагал

Вълнистия папагал или иначе казано „Melopsittacus undulatus“ е вид папагал произхождащ от Австралия. По принцип е птица предпочитаща да живее в ято, като не харесва прекалено силно обрасли с растителност местности. Ако се грижите правилно за своя вълнист папагал е много вероятно той да доживее до възраст минаваща петнадесет години.… Четете нататък...

Златна рибка – принцеса

Златната рибка достига на размер между петнадесет и двадесет сантиметра и поради това за нейното отглеждане е необходим поне аквариум с вместимост петдесет литра. Това разбира се е санитарният минимум и е желателно да е по голям, като при аквариумите винаги е в сила постулата „Колкото повече, толкова повече“. Не очаквайте обаче в петдесет литров аквариум да гледате чифт принцеси и да отгледате поколение.… Четете нататък...

Можете да разберете какво чувства кучето по лицето му

Хората могат лесно да установят какво всъщност изпитва тяхното куче само като се вгледат внимателно в изражението на лицето му. не е трудно да разчетете какво всъщност означава изражението на лицето на вашето куче. Разпознаването на емоции по лице е генно заложена способност в нас и ние можем да я използваме дори за разпознаване на емоциите на други биологични видове.… Четете нататък...

Помощни средства в аквариума

Съвременния аквариум е немислим без модерни средства. Някои от най-необходимите са: отоплител с реле за поддържане на постоянна температура на водата в аквариума, филтър за пречистване и аератор (помпа за въздух). Аквариумната вода се пречиства чрез филтри, съдържащи различни абсорбиращи вещества. Преминалата през тях вода се освобождава от механичните примеси, но и от отпадъчните продукти от органичен произход.… Четете нататък...

Избор на място за аквариума

При избора на място за аквариума трябва да се имат предвид редица обстоятелства. Необходимо е да бъдат създадени условия за наблюдение от всички или от поне от три страни на аквариума. Следва да се осигури до него свободен достъп за подхранване, почистване и други манипулации свързани с отглеждането на рибите в аквариума.… Четете нататък...