Вълнист папагал

Вълнистия папагал или иначе казано „Melopsittacus undulatus“ е вид папагал произхождащ от Австралия. По принцип е птица предпочитаща да живее в ято, като не харесва прекалено силно обрасли с растителност местности. Ако се грижите правилно за своя вълнист папагал е много вероятно той да доживее до възраст минаваща петнадесет години.… Четете нататък...

Златна рибка – принцеса

Златната рибка достига на размер между петнадесет и двадесет сантиметра и поради това за нейното отглеждане е необходим поне аквариум с вместимост петдесет литра. Това разбира се е санитарният минимум и е желателно да е по голям, като при аквариумите винаги е в сила постулата „Колкото повече, толкова повече“.… Четете нататък...

Можете да разберете какво чувства кучето по лицето му

Хората могат лесно да установят какво всъщност изпитва тяхното куче само като се вгледат внимателно в изражението на лицето му. не е трудно да разчетете какво всъщност означава изражението на лицето на вашето куче. Разпознаването на емоции по лице е генно заложена способност в нас и ние можем да я използваме дори за разпознаване на емоциите на други биологични видове.… Четете нататък...

Помощни средства в аквариума

Съвременния аквариум е немислим без модерни средства. Някои от най-необходимите са: отоплител с реле за поддържане на постоянна температура на водата в аквариума, филтър за пречистване и аератор (помпа за въздух). Аквариумната вода се пречиства чрез филтри, съдържащи различни абсорбиращи вещества.… Четете нататък...

Избор на място за аквариума

При избора на място за аквариума трябва да се имат предвид редица обстоятелства. Необходимо е да бъдат създадени условия за наблюдение от всички или от поне от три страни на аквариума. Следва да се осигури до него свободен достъп за подхранване, почистване и други манипулации свързани с отглеждането на рибите в аквариума.… Четете нататък...