Колко пари ни трябват за да регистрираме ЕООД/ООД

Минимален капитал за регистриране на ЕООД/ООД След последните промени в търговският закон през 2010, минималният капитал необходим за регистрация на дружество с ограничена отговорност беше сведен от 500 лева до само 2 лева. Този ход направи извършването на бизнес под формата на ЕООД или ООД доста атрактивна сред предприемаческите среди. Чисто теоретично вече го няма … Цялата публикация „Колко пари ни трябват за да регистрираме ЕООД/ООД“

Комисионна за брокера от купувача (коректно ли е това?)

Винаги съм се чудил, защо брокерите искат комисионна и от продавача и от купувача. Та нали в крайна сметка това, че продавача е избрал да ползва услугите на някой брокер (агент по продажбите на недвижимо имущество) не означава, че и купувача трябва да ги ползва. Какво всъщност получава купувача срещу парите за комисионната която плаща? Така … Цялата публикация „Комисионна за брокера от купувача (коректно ли е това?)“

Препродажба в български сайтове

Напоследък стана популярно да се пазари на едро от чуждестранни сайтове и после да се препродава с голяма надценка из родното интернет пространство (OLX.bg, Bazar.bg, alo.bg). Видял някой, че в магазина даден артикул струва 30 лева а в eBay например същата стока е 5$ и юрюш да поръчваме и да препродаваме. Ние да не сме … Цялата публикация „Препродажба в български сайтове“

Сток фотографията като допълнителен доход

Може би фотографията ви е хоби? Ако е така защо да не превърнете хобито с в начин за изкарване на странични доходи? Най-хубавото при това разбира се е, че не се налага да работите за тези допълни доходи, понеже на вас фотографията ви е хоби а хобитата са неща които се предполага че ви харесват и … Цялата публикация „Сток фотографията като допълнителен доход“

Биткойн

Що е то биткойн и има ли той почва у нас? Биткойн (BitCoin) е названието на една от най-популярните криптовалути в днешно време. За целта е нужно първо да си изясним какво всъщност представляват криптовалутите. Това са виртуални валути, децентрализирани, разплащанията стават посредством интернет, без наличието на какъвто и да било сървър (peer-to-peer), схема силно … Цялата публикация „Биткойн“

Принадена стойност

Принадена стойност е стойността създадена от труда на наемния работник свръх стойността на неговата работна сила, безвъзмездно присвоявана от капиталиста. Учението на Карл Маркс за принадената стойност е едно от най-великите достижения на човешкия гений. Васил Илич Ленин го нарича крайъгълен камък на икономическата теория на Маркс. Създаването и присвояването на принадена стойност е определяща цел и … Цялата публикация „Принадена стойност“

Капитал

Капитал това е стойност, която чрез експлоатацията на наемни работници носи принадена стойност. Капитала е основна категория на политическата икономика на капитализма и изразява отношения на експлоатация на наемните работници от капиталиста. Предпоставка за възникването на капитал са стоковото производство и стоковата размяна и превръщането на работната сила в стока (първоначално натрупване на капитал). Карл Маркс дели капитала … Цялата публикация „Капитал“

Пари

Парите са особена стока, отделила се от другите стоки в процеса на размяната и служи за всеобщ еквивалент на всички стоки. Парите възникват при разлагането на първобитнообщинния строй с развитието на размяната и формите на стойността. На различни степени на стоковото стопанство роля на пари изпълняват различни стоки (добитък, кожа и други). Впоследствие ролята на парите … Цялата публикация „Пари“

Парично обращение

Паричното обращение е движение на парите в сферата на обращениетои функционирането им като платежно средство и средство на обращението. В различните обществено-икономически формации в обращение са различни монети, банкноти, книжни пари. При домонополистичния капитализъм паричното обращение се регулира стихийно чрез свободната обмяна на банкноти със злато и свободното сечене на пълноценни монети. При общата криза … Цялата публикация „Парично обращение“

Недействителни правни сделки

Недействителни правни сделки са тези сделки, които не отговарят на изискванията за валидност, предвидени от закона. Според гражданското право на република България недействителни правни сделки биват: Нищожни правни сделки- не пораждат правни последици, защото нарушават закона; нямат предмет основание или форма; сключени са привидно. Унищожаеми правни сделки – правните им последици могат да бъдат отменени от … Цялата публикация „Недействителни правни сделки“