Сконто (дисконто)

Сконто (дисконто) е процентното намаление от сумата на полицата, заплащано на банката от нейния собственик или приемател при представянето и преди настъпването на падежа. На практика сконто е разновидност на лихвата. Отбивът, направен от емисионната банка при покупка на полици от търговски банки, е сконтов процент. Размерът му въздейства върху движението на капитала към производството или … Цялата публикация „Сконто (дисконто)“

Печалба при капитализма и социализма

Печалба при капитализма При капитализма печалбата е превърната форма на принадената стойност и продукт от експлоатацията на наемния труд. Печалбата се присвоява безвъзмездно от промишлените капиталисти (явява се предприемачески доход), от заемните капиталисти (лихва) и от капиталистите търговци (търговска печалба). В условията на империализма монополите получават монополно висока печалба чрез увеличаване на експлоатацията в своите … Цялата публикация „Печалба при капитализма и социализма“

Диференциална рента

Диференциалната рента е вид поземлена рента, обусловена от монопола на стопанисването и ограничеността на земята. Стопанства по-близо до пазара или обработващи по-плодородни земи, произвеждат продукти с по-ниски производствени разходи и по-ниска производствена цена от стопанствата с лоши производствени условия. Те получават добавъчна печалба, която се превръща в диференциална рента. Има две форми на диференциална рента: … Цялата публикация „Диференциална рента“

Далавера в България?

В България думата далавера е придобила статус на нещо лошо. За бизнесмените за които се смята че се занимават с бизнес в сивия сектор обикновено се казва – „Абе занимават се с разни далавери“. Всъщност в думата далавера не се крие нищо негативно. Значението на думата далавера е извършване на търговия или някакъв алъш вериш. Самата дума далавера … Цялата публикация „Далавера в България?“

Държавен фонд земеделие

Съгласно закона за подпомагане на земеделските производители, през 1998 година бива създаден Държавен фонд „Земеделие“. Основния замисъл зад създаването на Държавен фонд „Земеделие“ е той да играе ролята на разплащателна агенция, чрез която българските земеделски производители да могат да получават финансово подпомагане под формата на държавни помощи, по програмата САПАРД, по линия на общата селскостопанска политика и … Цялата публикация „Държавен фонд земеделие“

Регистрация на фирма по ДДС в България

Както всяко едно вписване в даден регистър, така и регистрацията на фирма по ДДС в България има своите тънкости. Също така самия процес по регистрация на фирма по ДДС е много времеемък. необходимо е да занесете целия комплект фирмени документи в местното териториално звено на НАП за да задействате самата процедура по регистрация по ДДС. … Цялата публикация „Регистрация на фирма по ДДС в България“

Ваканционен имот по морето – вила, апартамент или парцел

Кой не е мечтал да си има една къща някъде на морето и да ходи там лятото на почивка? Навярно само тези които живеят близо до морето, защото на тях вече им е омръзнало, а и защото не им е нужна. Мечтите са си мечти, но дали е рентабилно от финансова гледна точка да имаме … Цялата публикация „Ваканционен имот по морето – вила, апартамент или парцел“

Калкулатор работна заплата

Ако искате да изчислите каква ще бъде чистата ви (нетна) заплата след всички удръжки (данък общ доход,здравни осигуровки, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноски по фонд „трудова злополука и професионална болест“, данък обществено осигуряване и други), можете да използвате някой онлайн калкулатор работна заплата. За целта просто трябва да въведете вашата брутна заплата и годината си на … Цялата публикация „Калкулатор работна заплата“

Сайтове за футболни прогнози

Сигурно няма запалени по еврофутбола които да не се ровят постоянно из интернет и да търсят сайтове за футболни прогнози. Те постоянно издирват футболни прогнози за днес, за утре а пък някои по големи оптимисти дори търсят футболни прогнози и в по дългосрочен план – надявайки се да познаят супер джакпота. Е, разбира се, сигурно им е … Цялата публикация „Сайтове за футболни прогнози“

Виза електрон от Райфайзен банк

От повече от три години си пазаря от И-бей. Както сигурно повечето от вас знят, там разплащането става чрез Пейпал. За целта ви е необходимо да си регистрирате акаунт в Пейпал и да свържете дебитната си карта с него. Дотук добре, обаче дебитната ви карта трябва да е виза електрон и да е за онлайн … Цялата публикация „Виза електрон от Райфайзен банк“