Речен кефал (Клен)

Речен кефал (Клен) с латинското наименование Leuciscus cephalus е сладководна риба от семейство шаранови. Речния кефал (Клен) достига размери до 80 сантиметра и е разпространен в умерените области на Европа и Азия. В България Речен кефал (Клен) се среща основно в средните течения на реките. Речния кефал (Клен) се храни предимно и почти изцяло с безгръбначни.… Четете нататък...

Пчелна паша

Пчелната паша представлява нектар и цветен прашец от медоносни растения. Естествената пчелна паша не осигурява непрекъснат (от март до октомври) медосбор. Изкуствената пчелна паша се регулира естествено чрез засаждане на допълнителни растения. За пролетната пчелна паша служат върба, топола, бряст, акация, явор, клен, бреза, конски кестен, овощни дървета, леска, дрян, кукуряк, иглика.… Четете нататък...

Пчеларство

Освен че е много интересно хоби, пчеларството е и много сериозен отрасъл на селското стопанство. При практикуването на пчеларство, се отглеждат и размножават пчелите с цел получаване на мед, восък, пчелен прашец, пчелно млечице и други пчелни продукти. Също така от пчеларството има много ценен вторичен ефект, а именно опрашването на селскостопанските земеделски култури.… Четете нататък...

Парашут и парашутизъм

Парашут – това е устройство за намаляване на скоростта при падане на тела в атмосферата. Парашута се състои от полусферичен купол от тънко и здраво платно (копринено, ленено или от изкуствени влакна), към който чрез тънки въжета се прикрепя падащият товар (или човек). Парашута се съхранява сгънат в раница, която се отваря автоматично след скок от самолета или ръчно от парашутиста.… Четете нататък...

Колофон

Колофона е прозрачно жълто до жълтокафявокрехко вещество, продукт от дестилацията на смола от иглолистни дървета. Бидейки варен с основи, колофона дава смолен сапун, употребяван в хартиената, сапунената, лаковата и текстилната промишленост, за сикативи, за намазване на лъкове на струнни инструменти, в електротехниката и други. Основното приложение на колофона за не промишлени цели е при запояване на даден елемент с поялник (така наречения флюс използван при запояване с тинол или калай в който се потапя човката на поялника).… Четете нататък...