ГОЛЯМА ТРАГЕДИЯ! Намериха трупа на 12 годишно момче

Голяма трагедия разтърси пиринския край. Открит е труп на дванадесет годишно момче от село Корница – гоцеделчевско. След като момчето не се е прибрало вкъщи вчера, родителите му са позвънили на телефон 112 и са съобщили за изчезването му. Според първоначалните данни, детето се е удавило във водите на язовир „Явор“, който се намира в … Цялата публикация „ГОЛЯМА ТРАГЕДИЯ! Намериха трупа на 12 годишно момче“

Антикоагулант

Антикоагулант е лекарствено средство което потиска процесите водещи до съсирване на кръвта в организма. Един от най-известните антикоагуланти е хепаринът. Понякога при терапии на тромбози и тромбемболии се използва перорално приемане на антикоагулант. Трябва да се знае, че употребата на хепарин може да доведе до кожна алергия. Принципа на действие на пероралния антикоагулант е че … Цялата публикация „Антикоагулант“

Рибен буквар

Рибен буквар е популярно название на „Буквар с различни поучения“ (1824, Брашов) от доктор Петър Берон. На практика Рибен буквар е първата българска учебна книга. Рибния буквар е енциклопедичен по съдържание, написан на говорим български език, съобразен с особеностите на детската възраст. Интересното при Рибен буквар е че той отразява много действително новите за епохата педагогически … Цялата публикация „Рибен буквар“

Рибонуклеинова киселина (РНК)

Рибонуклеинова киселина (РНК) е сложно високомолекулно органично съединение (нуклеинова киселина). Молекулата и е полинуклеотидна верига, чиято мономерна единица е рибонуклеотид, изграден от захарта Д-рибоза, хетероцикличните бази аденин, гуанин, урацил и цитозин и от фосфатен остатък. Установени са три вида Рибонуклеинова киселина (РНК): рибозомна РНК- в състава на рибозомите. Обхваща две групи молекули. Едната група е с … Цялата публикация „Рибонуклеинова киселина (РНК)“

Риби (Pisces)

Риби (Pisces) са клас гръбначни животни. Рибите имат типично устройство с характерни белези: торпедовидно тяло, достигащо от 7,5 милиметра до 30 метра, приспособително оцветяване, слузеста кожа, покрита с люспи, перките са чифтни (гръдни и коремни перки) и нечифтни (от една до три гръбни, опашна и анална перка). Скелетът на рибите е костен, рядко хрущялен (акулови), … Цялата публикация „Риби (Pisces)“

Хистерезис

Хистерезис се нарича остатъчното въздействие върху физична величина, което зависи от това, дали веществото е подложено на въздействие за първи път или се е намирало под него до дадения момент. Магнитен хистерезис – намагнитването на феромагнитно вещество се определя не само от силата на намагнитващото поле, но и от неговото изменение. Цикличното намагнитване се извършва по затворена … Цялата публикация „Хистерезис“

Пълно вътрешно отражение

Пълно вътрешно отражение е отражението при падане на светлинен сноп от среда с по-голям към среда с по-малък абсолютен показател на пречупване на светлината (например от стъкло към въздух). При ъгъл, по-голям от определен граничен ъгъл на падане (още наричан и ъгъл на пълно вътрешно отражение), светлинния сноп изцяло се връща в първата среда, без да … Цялата публикация „Пълно вътрешно отражение“

Кръвоносни съдове – артерии, вени, капиляри

Кръвоносни съдове са кухи тръбести органи на кръвоносната система, по-които циркулира кръвта. Те биват артерии, вени и капиляри. Артериите изнасят кръв от сърцето към периферията до капилярите, като стените им са изградени от три пласта: външен пласт – изграден от съединителна тъкан среден пласт – мускулен вътрешен пласт – от ендотелни клетки Между отделните пластове … Цялата публикация „Кръвоносни съдове – артерии, вени, капиляри“

Кръвообразуване (хемопоеза)

Кръвообразуване (хемопоеза) е развитието на червените и белите кръвни клетки и кръвни плочки за заместване на остарелите и унищожените. Червените кръвни клетки се образуват в червения костен мозък, белите кръвни клетки – в червения костен мозък, лимфните възли, тимуса и слезката, а кръвните плочки – в костния мозък. Всички видове кръвни клетки произлизат от обща … Цялата публикация „Кръвообразуване (хемопоеза)“

Кръвообращение

Кръвообращение е движението на кръвта по кръвоносната система, обусловено главно от енергията на сърдечните съкращения и предизвиканите от това разлики в налягането в началото и края на кръвообращението. Чрез кръвообращението се пренасят хранителни вещества, кислород, хормони, витамини и други към клетките, а се изнасят отпадъчни от обмяната на веществата продукти към белите дробове, бъбреците, кожата. … Цялата публикация „Кръвообращение“