Морени

Морени представляват натрупани несортирани скални късове, смесени с пясък и глина, пренесени и отложени от ледниците. Морените биват подвижни (при съвременните ледници) и неподвижни (останали на място след разтапяне на ледниците). Съществуват четири вида морени: основни, странични, челни и средни. По своите размери, морените варират от размера на песъчинка до размера на огромна скала. На територията … Цялата публикация „Морени“

Многоклетъчни организми (метазоа)

Многоклетъчни организми (метазоа) – това са организми, съставени от множество клетки, които от своя страна изграждат тъкани, органи и системи с различни функции присъщи на дадения многоклетъчен организъм. Многоклетъчните организми възникват в процеса на еволюцията от едноклетъчни колониални организми, при които индивидите са морфологично и физиологически специализирани – за хранене, за размножаване, за движение и така нататък. … Цялата публикация „Многоклетъчни организми (метазоа)“

Биология – биофизика и биохимия

Биология е наука (по-скоро комплекс от науки) за живота. Биологията изучава устройството, произхода, родствените отношения на организмите, процесите, причините и закономерностите на жизнените явления в тях с оглед на овладяването и насочването им. Основните поделения на биологията са ботаниката и зоологията. С разширяване и специализиране на задачите на биологията се обособяват отделни дисциплини: морфологични: анатомия, хистология, … Цялата публикация „Биология – биофизика и биохимия“

Геосинклинална област

Геосинклинална област (геосинклинала) е обширна морска област (пояс) в земната кора (дължина 2000 – 20000 километра и ширина 2-300 километра) с изключително активна тектонска и магмена дейност. В развитието на геосинклиналната област се различават следните няколко стадия: Първи стадий – дъното на геосинклиналната област продължително и бавно потъва. Натрупват се до 15 километра морски утайки и … Цялата публикация „Геосинклинална област“

Европейски сеизмологичен център

Европейски сеизмологичен център е институция която събира параметрични данни, доставени от 65 различни сеизмологични мрежи разположени в Европа (кореспондиращи на 1782 сеизмични станции) и средиземноморието. Данните се изпращат до европейския сеизмологичен център чрез имейл или чрез системата QWIDS (система за наблюдение на земетресения и дистрибуция – разработена от ISTI). Събраната информация автоматично се архивира в базата … Цялата публикация „Европейски сеизмологичен център“

Сеизмограф и сеизмични вълни (сеизмология)

Сеизмограф е уред за регистриране на сеизмични вълни, предизвикани от естествено земетресение, взрив, удар и други. Основната част на сеизмографа е инертната маса, поставена така, че при движение на почвата остава в относителен покой спрямо свързаната с почвата част. Сеизмографа може да е: Хоризонтален сеизмограф – за регистриране на хоризонтални сеизмични вълни. Вертикален сеизмограф – … Цялата публикация „Сеизмограф и сеизмични вълни (сеизмология)“

Земетресение

Земетресение представляват вертикалните или хоризонталните вълнообразни разтърсвания на земните пластове, причинявани от внезапни естествени размествания и разломявания в земната кора или в по-дълбоките зони на земното кълбо. Земетресенията се предават на големи разстояния със скорост от порядъка на 200 до 5600 метра в секунда, под формата на еластични трептения (сеизмични вълни). Земетресенията са обект на изучаване … Цялата публикация „Земетресение“

Бронзова епоха

Бронзовата епоха е период от историята на човечеството, през който оръдията на труда и оръжията се изготвят от мед и бронз. Бронзовата епоха обхваща периода от четвъртото хилядолетие до първото хилядолетие (за Европа започва от средата на третото хилядолетие) преди новата ера. По време на така наречената бронзова епоха, значително се ускорява развитието на техниката и културата: … Цялата публикация „Бронзова епоха“

Хоризонт

Видове хоризонт: Видим хоризонт Видимия хоризонт е въображаема линия, в която се пресичат небесната сфера и видимата земна повърхност. Истински (математически) хоризонт Истинския хоризонт е пресечена линия на небесната сфера с равнина през центъра на Земята, перпендикулярна към отвесната линия на мястото на наблюдение. Изкуствен (астрономически) хоризонт Изкуствен хоризонт представлява хоризонтална огледална повърхност, реализирана чрез стъклена повърхнина или свободна повърхнина … Цялата публикация „Хоризонт“

Овулация

Овулация е пукването на фоликула и излизането на яйцето от яйчника при бозайниците. На мястото на пукнатия фоликул (Граафов меху) се образува жълто тяло. Отделяните от това тяло хормони препятствуват настъпването на нова овулация. По този начин се осъществява ритмичност на процеса (при жената средната продължителност на този процес трае 28 дни). Самият процес на овулация има … Цялата публикация „Овулация“