Зимният сън (хибернацията) в животинския свят

„Най-удивителното в живата природа са нейните жизнени прояви и способността й да се приспособява към условията на средата…“ Професор В. А. Догел (1882—1955) Зимният сезон е изключително неблагоприятен за повечето представители на животинския свят както поради ниските си температури, така и с рязкото намаляване на възможностите за изхранване. Като противодействие на това в своя дълъг многовековен … Цялата публикация „Зимният сън (хибернацията) в животинския свят“

В патентното бюро на живата природа

„Господството ни над природата се състои в това, че за разлика от всички други живи същества можем да изучаваме нейните закони и правилно да ги прилагаме.“  Фридрих Енгелс („Диалектика на природата“, 1873—1882) През всички исторически епохи човекът е изучавал живата природа и тя винаги го е дарявала щедро с нови идеи. Археологическите разкопки показват, че първите … Цялата публикация „В патентното бюро на живата природа“

Животни ехолокатори

„В същност човекът е създал само колелото и атомния реактор. Всичко друго, изобретено от него, го има в природата.“ Професор Келог (1963) Ехото е познато на човека още от древни времена. Според една древногръцка легенда ехото било нимфа, която обикнала прекрасния Нарцис. От мъка за несподелената си любов тя залиняла и изсъхнала, като останал само гласът … Цялата публикация „Животни ехолокатори“

Животни сеизмографи

„Със земетръсите и вулканите не може да се спори.“ И. В. Гьоте (1749—1832 година) От древни времена земетресенията и вулканичните изригвания са всявали ужас и панически страх сред хората. Понеже не намирали обяснение за тяхното възникване, те смятали, че се причиняват от загадъчни и тайнствени сили, които били приписвани на различни животни и богове. От древността … Цялата публикация „Животни сеизмографи“

Животни барометри

„Когато паякът усилено плете голяма паяжина, ще има хубаво време, ако мрежата е малка, с къси влакна — чакай лошо време.“ Плииий Стари (23—79 година от новата ера) Тези мисли, изказани от древния римски учен и философ преди около две хиляди години, красноречиво показват, че метеорологичните способности на паяка са много стари и реномирани. Нещо … Цялата публикация „Животни барометри“

Кристални деца и деца индиго

Каква информация имаме за кристалните деца и децата индиго? Хем знаем много, хем не знаем нищо конкретно. Също както и самите кристални деца и децата индиго, така и това което знаем за тях към момента е пълно с много неясноти и неща които тепърва има да научаваме. Много е вероятно кристалните деца да са произлезли … Цялата публикация „Кристални деца и деца индиго“

Строеж на Земята

Земята се е образувала преди 4500 милиона години и е представлявала кълбо от газове. Постепенно тежките метали потънали и изградили океанските падини. По-леките скали и минерали плавали на повърхността, охладили се и се втвърдили. Земни слоеве Земята се състои от три слоя: в средата е ядрото, мантията обвива ядрото, а твърдата външна обвивка се нарича кора. Ядрото … Цялата публикация „Строеж на Земята“

Земята, нашата планета

Нашата планета Земя е голямо кълбо от скали и метал, покрито с вода и пръст. Тя е една от деветте планети, които се движат около звездата Слънце. Тези планети заедно със Слънцето и всичко, което се движи около него, се наричат Слънчева система. Планетите от Слънчевата система се движат по почти кръгообразни орбити и също се … Цялата публикация „Земята, нашата планета“

Какво е География

Думата география произхожда от гръцката дума geographia и означава „земеописание“. Географията изучава хората, природата и връзките на хората със Земята. Нашата планета и жителите и непрекъснато се променят, затова географията изследва и промените. Географията се състои от два дяла: физическа география – за земята и за географските обекти и икономическа география – за хората и за начина им … Цялата публикация „Какво е География“