Един ловец отишъл на лов

Един ловец отишъл на лов и видял пред себе си огромен глиган.

Стрелял той по глигана и го убил. За нещастие обаче, горските го видели. Ловецът метнал глигана на гръб и търтил да бяга. Бягал, бягал, но се изморил и спрял да си почине малко. В това време, единия от горските го настигнал и го попитал:

– Какво правиш , приятел?… Четете нататък...

Пътувам си аз в автобуса

Пътувам си аз в автобуса и трябва да подам билета на човека пред мен, за да го перфорира.

Но как е най-добре да се обърна към него, на Ти или на Вие? Следващата спирка е последната и е в нашия квартал. Човекът носи цветя, значи отива при жена.… Четете нататък...

Отидох за риба и цял ден нищо не клъвна

Отидох за риба и цял ден нищо не клъвна.

Тъкмо си тръгвах и нещо се закачи на въдицата. Дръпнах аз и извадих някаква жаба. Тя ми вика:
– „Пусни ме рибарю, аз съм златната жаба и ако го сториш ще ти изпълня едно желание.“
„Добре, викам си на акъла, за какво ми е тая жаба и понеже играя на тото я накарах да ми каже шест числа.… Четете нататък...

Наредили се всички животни на опашка

Наредили се всички животни на опашка пред горската бакалия и чакат.

По едно време дошъл заекът и се наредил най–отпред. Лъвът го хванал и го хвърлил най-отзад на опашката и му казал:
– Ей, заек, няма да се пререждаш!
Заекът станал, отръскал се и пак се наредил най-отпред. Лъвът пак го хвърлил най-накрая на опашката.… Четете нататък...

Големия лос паднал в блатото

Големия лос паднал в блатото и взел да потъва.

Седял той и не мърдал и само главата му с големите рога стърчат над повърхността. Минал заека наблизо и чул:
– Зайко, помогни ми!
Заека помислили, помислил, па скокнал на главата на лоса, хванал го за рогата и му го натресъл в голямата уста.… Четете нататък...