Математик и инженер трябвало да участват в научен експеримент

Математик и инженер трябвало да участват в научен експеримент. Те били поставени в стая, на другия край на която лежала на едно легло, чисто гола красавица. Условието на експеримента било, че на всеки тридесет секунди те имали право да изминат половината от разстоянието между тях и жената. Математикът веднага избухнал:

– Та това е безсмислено! И се запътил към изхода. Инженерът обаче се съгласил да продължи да участва в експеримента. Тогава математикът му казал:

– Не виждаш ли, че няма никакъв начин да стигнеш до нея?

Тогава инженерът отговорил:

– И какво толкова? За много кратко време ще съм достатъчно близо, за да мога да свърша основната цел…