На едно младо семейство им се родило бебе

На едно младо семейство им се родило бебе. Всяка вечер измервали температурата на водата с термометър, преди да го изкъпят. Една вечер жената изпуснала термометъра и той се счупил. Съпругът и я накарал да отиде до пощата и да пусне телеграма на свой приятел лекар, за да им изпрати своя термометър, с който да могат да измерват температурата на водата, преди да къпят бебето. Съпругът написал следната телеграма: Докторе, дай ни своя термометър, за да мерим с него температурата на водата, когато къпем бебето, че моят се счупи, а жената не ще да пробваме водата с пръст.“
Жената отишла в пощата, подала телеграмата, но след малко жената зад гишето и я върнала с думите:
– Не мога да пусна такава дълга телеграма! Та вие сте написали цяло писмо. Съкратете я поне на половина.
Вечерта докторът получил следната телеграма. „Докторе, дай ми твоя, че моя се счупи, а жената не ще с пръст“.