Две мутри разкарвали една крава

Две мутри разкарвали една крава. Единия от тях казал:
– Виж сега, шефа ни каза, че тази крава трябва да се пой и да се пасе, за да дава мляко! Тя, пасенето сама си го прави, ама поенето как да стане?
– Е, как да стане поенето, бе! Завираш и главата във водата и аз ще вдигна опашката и да гледам когато и се напълни нивото!
Единия заврял главата на кравата в реката, а другия вдигнал опашката да гледа. От зор, кравата се и*срала на главата му, а той започнал да крещи:
– Стоп, стига толкова! Засмука тиня…