Паднали в една дълбока яма

Мечка, кон и вълк, паднали в една дълбока яма. Изминала цяла седмица и те почнали зверски да огладняват. Тогава вълкът казал:
– Мецо, ние двамата с тебе сме месоядни животни. Коня е тревопасен. Той така или иначе, ще умре от глад, ами дай ние да го изядем.
– Ама, той ни е приятел! – казала мечката – Поне нека да му го кажем!
Отишли те до коня и му признали за своя пъклен план. Тогава конят им отговорил:
– Щом така сте решили, яжте ме. Обаче, искам да ми изпълните едно последно желание. Още, докато бях малко конче, ми жигосаха някакви букви отзад. Искам да ми ги прочетете.
Отишли мечката и вълка зад коня и той (както се предполага) им теглил по един здрав къч. Вълкът умрял на място, а мечката лежейки на земята полужива, измърморила:
– Ама, къде се бутам и аз? Хем знам, че не мога да чета…