Тук е доста тъмно

Една жена имала любовник, който я посещавал в тях, докато мъжът и е на работа. Един ден, 9-годишният и син се скрил в гардероба по време на нейните лудории. Неочаквано мъжът и се върнал от работа и тя скрила любовника в гардероба.
Детето: „Тук е доста тъмно…“
Любовникът: „Да, така е.“
Детето: „Имам бейзболна бухалка.“
Любовникът: „Това е много хубаво.“
Детето: „Искаш ли да я купиш?“
Любовникът: „Не, благодаря.“
Детето: „Баща ми е отвън…“
Любовникът: „Добре, колко пари искаш?“
Детето: „Триста лева.“
След няма и една седмица, ситуацията се повторила и детето и любовникът отново се озовали заедно в гардероба.
Детето: „Тук е доста тъмно…“
Любовникът: „Да, така е.“
Детето: „Имам една ръкавица за бейзбол.“
Любовникът: „Колко пари искаш за нея?“
Детето: „Петстотин лева.“
Любовникът: „Става.“
След няколко дни, бащата казал на детето: „Вземи бухалката и ръкавицата и ще излезем да си поиграем.“
Детето: „Не мога, продадох ги.“
Бащата: „За колко ги продаде?“
Детето: „За осемстотин лева.“
Бащата: „Ужасно е да продаваш толкова скъпо на своите приятели. Това е в пъти повече, отколкото струват тези неща. Сега ще те заведа в църквата, за да се изповядаш.“
Отишли в църквата, бащата вкарал детето в изповедалнята и затворил вратата.
Детето: „Тук е доста тъмно…“
Свещеникът: „Ааа, не започвай отново…“